Z činnosti JDS

Hodnotiť znamená aj podnecovať nové výzvy K výročným členským schôdzam ZO JDS 2020 Stretnutie, ktoré si ceníme Seniorský šport dostáva zelenú V aule Slovenskej technickej univerzity sa 5. 12. 2019 uskutočnilo slávnostné zasadanie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku pri príležitosti

Mimoriadne udalosti

Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život. | Máme 30 rokov | Na prahu významného výročia

Informácie o pobytoch

INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018 Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou v roku 2018 INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP

Ako sa stať členom JDS

Ako sa stať členom JDS

Dokumenty

Na tomto mieste su umiestnene dolezite dokumenty na stiahnutie: (otvára sa na novej karte) (otvára sa na novej Príručka funkcionára JDS Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Verejné obstarávanie

Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ Zmluvy o poskytovaní služby Rekondično liečebné pobyty

Chcete nás podporiť?

Môžete prostredníctvom 2%

Chcem podporiť