Rokovanie uprostred sezóny

23. júla 2019 sa v hoteli Park v Piešťanoch uskutočnilo dôležité pracovné rokovanie predsedníctva JDS so štatutárnymi zástupcami všetkých kúpeľov a kúpeľných domov, s ktorými JDS každoročne spolupracuje pri realizácii obľúbených RLP (rekreačno-liečebných pobytov). Odzneli slová chvály, spokojnosti, ale aj pripomienok, či prípadnej kritiky,

Česť jeho pamiatke!

Bol pre nás, v kruhu JDS, aktívny dlhoročný funkcionár, dávnejšie podpredseda v ústredí JDS, predseda sociálnej komisie, energický bojovník za práva starodôchodcov. S veľkým zanietením a odborným rozhľadom sa zapájal do našej činnosti  na všetkých jej platformách – v ZO, okresnej, krajskej i v ústredí. Podieľal