Smernica o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku

S m e r n i c a o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku novelizovaná I. Všeobecné ustanovenie Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom Jednoty dôchodcov na Slovensku (ďalej len JDS) sa riadi: Stanovami JDS; všeobecne platnými … Čítať ďalej Smernica o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku