Metodické pokyny o vedení hospodársko-finančnej agendy ako súčasť Smernice o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku

M e t o d i c k é  p o k y n y o vedení hospodársko-finančnej agendy ako súčasť Smernice o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku novelizované O B S A H I. Úvod II. Hospodársko … Čítať ďalej Metodické pokyny o vedení hospodársko-finančnej agendy ako súčasť Smernice o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku