Zásady udeľovania vyznamenaní v Jednote dôchodcov na Slovensku

Z á s a d y    u d e ľ o v a n i a    v y z n a m e n a n í v Jednote dôchodcov na Slovensku (novelizované) Článok 1 Vyznamenania sa udeľujú: členom, … Čítať ďalej Zásady udeľovania vyznamenaní v Jednote dôchodcov na Slovensku