Rámcová dohoda k Rekondično liečebnám pobytom

Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods.2.Zákona č.513/1991 Zb.  (Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ) a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    Článok I. Zmluvné strany  Objednávateľ :  … Čítať ďalej Rámcová dohoda k Rekondično liečebnám pobytom