BLAHOŽELANIE

Začiatkom augusta sa dožila  predsedníčka OO JDS Veľký Krtíš, členka predsedníctva KO JDS Banská Bystrica a vzácna osobnosť v regióne Modrého Kameňa a Veľkého Krtíša  Mgr. Mária HRONCOVÁ  vzácneho životného jubilea. naša oslávenkyňa pochádza zo slovenskej osady  Horná Baba, časť Trebeľovce, ale prevažná časť

ZO JDS Žlkovce – Nástenka pri príležitosti sviatku Dňa Starých rodičov

Výbor Základnej organizácie v Žlkovciach zorganizoval pripomienku historicky prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František. Bude sa sláviť každoročne štvrtú júlovú nedeľu v blízkom čase, keď v kalendári pripadá sviatok svätých Joachima a Anny „starých rodičov“ Ježiša Krista. Je to znak úcty