Schválenie zvýšeného príspevku na kúpeľnú starostlivosť zvýši dostupnosť RLP aj pre seniorov s nižšími starobnými dôchodkami

Schválenie zvýšeného príspevku na kúpeľnú starostlivosť zvýši dostupnosť RLP aj pre seniorov s nižšími starobnými dôchodkami

Tlačová správa: Jednota dôchodcov na Slovensku oceňuje zvýšenie príspevku štátu na zdravotnú starostlivosť o seniorov v kúpeľoch z 50 € na 100 €. Týka sa v našom OZ o sedem tisíc poukazov a týmto zvýšením bude kúpeľná liečba dostupnejšia širšiemu okruhu seniorov.

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Na prahu jari hlboké stíšeniePremýšľaj, človek, o posolstve –Čo za sebou máš,čo Ťa dopredu ženie:Život –zrodenie – cesta – smrť…V čom, ako hľadať vykúpenie?Dobro na drobnérozmenenéAko zrno a chlieb –Jediná budúcnosťMatky Zeme… aj nás… Príjemné prežitie tradičných Veľkonočných sviatkovvšetkým členkám a členom JDSpraje ústredie