Umelecké slovo seniorov zaznelo nedávno v Trenčianskych Tepliciach

V rámci tohtoročného Mesiaca úcty k starším sa podarilo predsedníctvu JDS v úzkej spolupráci s KO JDS Trenčín uskutočniť 12. a 13. októbra 2021 v Dome Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach 7. ročník Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby seniorov. Podujatie sa

BLAHOŽELANIE

V strede októbra 2021 sa dožíva vzácneho životného jubilea predsedníčka KO JDS Trnava a dlhoročná aktívna členka Predsedníctva JDS   Margita Fabiánová Pani Fabiánová sa už počas svojho profesionálneho pracovného života venovala  práci s ľuďmi. Po odchode do dôchodku v r.2002 zamerala

BLAHOŽELANIE

V polovici septembra sa dožila predsedníčka ZO JDS Tomášovce a OO JDS Lučenec, členka predsedníctva KO JDS Banská Bystrica  Zuzka Lošťáková  vzácneho životného jubilea. Pochádza z obce Tomášovce v okrese Lučenec. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole zemědelskej v Prahe pracovala ako mechanizátorka v poľnohospodárstve, neskôr