Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň

Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň

Falošní sčítací asistenti sa vyskytli napríklad v okresoch na Záhorí, prípady však boli zaznamenané aj v Bánovciach nad Bebravou. Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra

Stravovanie seniorov: spoznajte zásady zdravej výživy (návrhy jedálničkov a kuchárka s receptami)

Zdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Príjem jednotlivých živín ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných ochorení. Hlavným cieľom výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života. Vek po 60. roku života sa vo všeobecnosti

Vyhodnotenie 1. etapy

7. ročník Celoslovenskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov – členov JDS pod aktuálnym názvom  „Z úcty k životu …“  Vyhodnotenie 1. etapy Predsedníctvo JDS prijalo návrh zorganizovať túto aktivitu v „Marci – mesiaci knihy“ ako modifikáciu už zabehnutého a obľúbeného projektu JDS v snahe motivovať

On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021

Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia 13 kúpeľných zariadení, predsedovia KO JDS  a podpredsedníčka JDS pre ekonomiku, poverená zastupovaním predsedu JDS, Valéria Pokorná a podpredseda JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. Alojz Luknár.  Podľa predbežných informácií z MPSVaR SR na rok 2021 obdrží JDS dotáciu

Buď pozdravená Veľká noc

Hoc‘ len za oknom  V tichu domova Si plná pekných spomienok A premýšľania O podstate života O posolstve lásky a obety O každodenných drobnostiach, ktoré sú zrazu vzácne Možno po čase, ktorý práve žijeme, konečne pochopíme,  V  ČOM  TKVIE obyčajné človečenské šťastie  Pokojné prežitie tradičných veľkonočných

Česť jej pamiatke

27. marca 2021 dotĺklo srdce predsedníčky OO JDS vo Vranove n/Topľou, členky predsedníctva KO JDS v Prešove  Ing. Kataríny Sabolčákovej.  Hrozná epidémia, ktorá zasiahla takmer celý svet, si vyžiadala už tretiu obeť z funkcionárskeho kolektívu tejto našej krajskej organizácie.  Milovaná manželka, mamka

Ku Dňu učiteľov

Ku Dňu učiteľov

Rodičia, rodina, príroda, škola – knihy a učitelia – základy tvorby ľudskej osobnosti, životodarné zdroje jej rozvoja. Čím sme starší, skúsenejší, tým viac rozumieme svojim koreňom a sme vďační za všetky tieto inšpiračné zdroje.  Pri dátume 28. marec, tradičnom Dni učiteľov, si