BLAHOŽELANIE

21. mája 2022 oslávila v rodinnom kruhu vzácne životné jubileum predsedníčka KO JDS Prešov a podpred-sedníčka JDS pre ekonomiku, významná osobnosť v regióne Bardejova  Mgr. Anna Petričová Narodila sa v čase vojny a jej detstvo bolo poznačené vojnovými aj povojnovými útrapami, na ktoré nerada spomína.

Aktivity I. MsO JDS Prešov sa rozbiehajú 

Aktivity I. MsO JDS Prešov sa rozbiehajú 

Po dvoch náročných pandemických rokoch sa mnohé spoločenské aktivity pomaly vracajú do starých koľají.  Pociťujeme to aj v našej mestskej organizácii JDS Prešov. Na marcovej výročnej schôdzi bolo zhodnotené predchádzajúce štvorročné obdobie a schválený bol bohatý a zaujímavý program činnosti na r. 2022. Schôdzu svojou účasťou poctili: primátorka Prešova p. Turčanová, predseda OO JDS