Necelých 220 eur dôchodok – aj to je realita niektorých slovenských dôchodcov a vizitka všetkých doterajších vlád vrátane súčasnej.

Necelých 220 eur dôchodok – aj to je realita niektorých slovenských dôchodcov a vizitka všetkých doterajších vlád vrátane súčasnej.

zdroj: www.weboviny.sk Necelých 220 eur dôchodok – aj to je realita niektorých slovenských dôchodcov a vizitka všetkých doterajších vlád vrátane súčasnej. Zástupkyňa dôchodcov sa po stretnutí s prezidentkou vyjadrila k tzv. protiinflačnému balíku, ktorý ignoruje situáciu dôchodcov.

Snem  na Spiši

Snem  na Spiši

Nádherné tóny piesní v podaní FS Harihovčan, vedený H. Geletkovou s akordeonovým sprievodom P. Fecíka aj kultivovaný prednes  básne J. Smreka Pod kvitnúcim oleandrom Ľ. Hrušovskou tak začínala naša OO JDS,laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves,  3. mája 2022 svoj XI.

BLAHOŽELANIE

21. mája 2022 oslávila v rodinnom kruhu vzácne životné jubileum predsedníčka KO JDS Prešov a podpred-sedníčka JDS pre ekonomiku, významná osobnosť v regióne Bardejova  Mgr. Anna Petričová Narodila sa v čase vojny a jej detstvo bolo poznačené vojnovými aj povojnovými útrapami, na ktoré nerada spomína.