ZO JDS Žlkovce – Nástenka pri príležitosti sviatku Dňa Starých rodičov

Výbor Základnej organizácie v Žlkovciach zorganizoval pripomienku historicky prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František. Bude sa sláviť každoročne štvrtú júlovú nedeľu v blízkom čase, keď v kalendári pripadá sviatok svätých Joachima a Anny „starých rodičov“ Ježiša Krista. Je to znak úcty

Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ (2021)

Požadované služby:  Poskytnutie komplexných vydavateľských služieb pozostávajúcich z redakčného spracovania, editovania, jazykovej korektúry, grafického spracovania materiálov a článkov približne v jednomesačných intervaloch. Súčinnosť verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ dodá texty, podklady a materiály pre redakčné spracovanie časopisu spolu s objednávkou na jednotlivé čísla. Poverenie na vykonanie