“3. vek” s nádychom Vianoc je na ceste k vám

“3. vek” s nádychom Vianoc je na ceste k vám

Možno malý darček k Vianociam? Tretie číslo 27. ročníka časopisu 3. vek už kuriéri v dňoch 8.- 12. decembra doručujú na všetky adresy okresov a krajov. Môžete si v ňom prečítať o Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov, ale aj o viacerých výstavách, športových podujatiach či výletoch. V rubrike Radíme vám informuje Sociálna poisťovňa o rodičovskom dôchodku. S vianočným príhovorom

Vianočný stromček – každý v inom šate

Vianočný stromček – každý v inom šate

S Vianocami prichádzajú najkrajšie sviatky. Tak si zvykneme každoročne hovoriť asi preto, že sa nám spájajú so spomienkami na rodičov. Ako vždy dokázali vytvoriť neopísateľnú atmosféru, rezonujúcu ešte aj dnes v našich mysliach a obnovujúcu sa pri stretnutiach s našimi deťmi, vnúčatami a blízkymi pri rozžiarenom stromčeku.  Práve vianočný stromček, jeden zo symbolov

Krajská organizácia Bratislava sa s hlbokým smútkom lúči

Krajská organizácia Bratislava sa s hlbokým smútkom lúči

s  JUDr Evou Weissovou obetavou funkcionárkou OO JDS Bratislava – Petržalka aj KO JDS Bratislava, ktorá skonala po ťažkej chorobe 9. novembra 2022. Bola dlhoročnou členkou speváckeho súboru PETRŽALČANKA,dobrovoľníčkou pri bežeckých akciách podujatí ČSOB maratón, ochotnou organizátorkou spoločenských akcií v jednom z Denných centier seniorov v Petržalke. V KO JDS