Krajská organizácia Bratislava sa s hlbokým smútkom lúči

Krajská organizácia Bratislava sa s hlbokým smútkom lúči

s  JUDr Evou Weissovou obetavou funkcionárkou OO JDS Bratislava – Petržalka aj KO JDS Bratislava, ktorá skonala po ťažkej chorobe 9. novembra 2022. Bola dlhoročnou členkou speváckeho súboru PETRŽALČANKA,dobrovoľníčkou pri bežeckých akciách podujatí ČSOB maratón, ochotnou organizátorkou spoločenských akcií v jednom z Denných centier seniorov v Petržalke. V KO JDS