TS – Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od 1. júla 2023 dôchodky o 10,6 percenta

TS – Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od 1. júla 2023 dôchodky o 10,6 percenta

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od júla 2023 všetky dôchodkové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023. Novelu zákona o sociálnom poistení,

Schválenie zvýšeného príspevku na kúpeľnú starostlivosť zvýši dostupnosť RLP aj pre seniorov s nižšími starobnými dôchodkami

Schválenie zvýšeného príspevku na kúpeľnú starostlivosť zvýši dostupnosť RLP aj pre seniorov s nižšími starobnými dôchodkami

Tlačová správa: Jednota dôchodcov na Slovensku oceňuje zvýšenie príspevku štátu na zdravotnú starostlivosť o seniorov v kúpeľoch z 50 € na 100 €. Týka sa v našom OZ o sedem tisíc poukazov a týmto zvýšením bude kúpeľná liečba dostupnejšia širšiemu okruhu seniorov.

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Na prahu jari hlboké stíšeniePremýšľaj, človek, o posolstve –Čo za sebou máš,čo Ťa dopredu ženie:Život –zrodenie – cesta – smrť…V čom, ako hľadať vykúpenie?Dobro na drobnérozmenenéAko zrno a chlieb –Jediná budúcnosťMatky Zeme… aj nás… Príjemné prežitie tradičných Veľkonočných sviatkovvšetkým členkám a členom JDSpraje ústredie