Inšpirácia z našich tvorivých dielní

Inšpirácia z našich tvorivých dielní

Radi si pripomíname, ako nás v uplynulom roku podporila v kreativite naša vlastná členka Alenka Krejčová, ktorá sa zúčastňuje súťaží v aranžovaní. Na prvom jesennom stretnutí sme sa učili pod jej vedením tvoriť ruže z jesenných pestrofarebných listov. Dajú sa použiť do kytice aj rôznej inej dekorácie ako darček alebo ku skrášleniu konkrétneho interiéru.Z množstva prírodného materiálu si naše členky s veľkým záujmom vytvárali vlastné

Mladosť ducha

Mladosť ducha

„Každý, kto sa prestane vzdelávať, automaticky zostarne – či už má dvadsať alebo osemdesiat. A každý, kto sa neustále vzdeláva, zostáva mladým“.    Henry Ford OO JDS, laureát Ceny primátora mesta, Spišská Nová Ves vo svojich programoch dáva dôraz na vzdelávanie. Využíva všetky jej

Keď senior vďaka svojej dobrovoľnej angažovanosti získa významné ocenenie

Mesto Hnúšťa môže byť právom hrdé, že takéhoto vzácneho obyvateľa má.  Pani Mária Zdechovanová je človekom s neuveriteľným elánom, energiou a odhodlaním podávať pomocnú ruku seniorom v meste každý jeden deň.  Vedenie Mesta Hnúšťa ocenilo a váži si jej snahy pri práci so seniormi v meste, preto ju nominovalo

O dare, ktorý teší

O dare, ktorý teší

25. okt. 2022 bol a aj ostane pre ZO JDS v Oščadnici slávnostným  dátumom Otvoreniaklubu dôchodcov, zatiaľ jediného na Kysuciach. Nádherné priestory, prerobené z hostinca, kompletné vybavenie cca pre 70 osôb + zdravot-nícke pomôcky, ako napr. masažné kreslo,  tlakomer, nymfodrenáž, biolampa, tablety a pod.Touto cestou ĎAKUJEME  starostovi obce Ing. Márianovi Plevkovi, obecnému zastupiteľ-stvu, projektovému manažerov i JUDr. Matejovi Šimašekovi, pracovníkom obecného úradu – všetkým, čo sa zaslúžili  o tieto krásne priestory  i o tento nezabudnuteľný deň. Ale

Rozlúčka s p. Antonom Jašicom

Rozlúčka s p. Antonom Jašicom

S hlbokým smútkom sa po tieto dni lúčime s dobrým priateľom, zakladajúcim členom a funkcionárom  ústredia JDS i KO JDS Bratislava. Ing. Anton Jašica bol po celý svoj aktívny život úspešný a spoločensky angažovaný na všetkých pracovných postoch, ktoré zastával. Stál pri zrode a tvorbe štruktúr JDS  na celoslovenskej úrovni  i v rámci Bratislavského kraja. V rokoch 2 000 – 2016 bol podpredsedom

Tlačová konferencia JDS k Referendu 21.01.2023

Tlačová konferencia JDS k Referendu 21.01.2023

V utorok 17. januára 2023 iniciovalo Predsedníctvo JDS tlačovú konferenciu, na ktorej spolu s predstaviteľmi Smeru SD vyzvalo prostredníctvom prítomných zástupcov médií nielen členov JDS, ale všetkých dôchodcov i vekovo mladších občanov Slovenska k aktívnej účasti na vyhlásenom Referende.  Predseda JDS Michal Kotian v úvodnom príhovore pripomenul, že

Zasadalo Predsedníctvo JDS

Zasadalo Predsedníctvo JDS

Predsedníctvo JDS na svojom prvom – januárovom zasadnutí 17. januára 2023 v Bratislave sa zaoberalo na prvom mieste zabezpečením všetkých dôležitých vnútro-organizačných úloh: prípravou a realizáciou výročných členských schôdzí ako aj prípravou hodnotenia aktivít JDS v roku 2022 na jednotlivých organizačných stupňoch. V pláne

30. výročie založenia Okresnej organizácie JDS v Prešove

30. výročie založenia Okresnej organizácie JDS v Prešove

30 rokov svojej aktívnej činnosti  si  21.10.2022 v športovom zariadené Bowling pri trati  pripomenuli zástupcovia ôsmich mestských a ôsmich základných organizácií  okresnej organizácie JDS v Prešove. Na tomto kultúrno-spoločenskom stretnutí privítala Mária Paľová, podpredsedníčka OO JDS, vzácnych hostí: predsedu JDS Michala Kotiana, predsedníčku KO JDS Prešov Annu Petričovú, Andreu Turčanovú, primátorku