“3. vek” s novoročným pozdravom je už na ceste

k vám, milí naši čitatelia, a čitateľky!  Decembrové, záverečné číslo 27. ročníka časopisu 3. vek budú doručovať kuriéri už v najbliž-ších januárových dňoch  na všetky adresy okresov a krajov. Môžete si v ňom prečítať zaujímavé správy zo všetkých ôsmich KO JDS, nakoľko redakcia oslovila so žiadosťou o rozhovor priamo krajských predsedov