Tlačová konferencia JDS k Referendu 21.01.2023

Tlačová konferencia JDS k Referendu 21.01.2023

V utorok 17. januára 2023 iniciovalo Predsedníctvo JDS tlačovú konferenciu, na ktorej spolu s predstaviteľmi Smeru SD vyzvalo prostredníctvom prítomných zástupcov médií nielen členov JDS, ale všetkých dôchodcov i vekovo mladších občanov Slovenska k aktívnej účasti na vyhlásenom Referende.  Predseda JDS Michal Kotian v úvodnom príhovore pripomenul, že

Zasadalo Predsedníctvo JDS

Zasadalo Predsedníctvo JDS

Predsedníctvo JDS na svojom prvom – januárovom zasadnutí 17. januára 2023 v Bratislave sa zaoberalo na prvom mieste zabezpečením všetkých dôležitých vnútro-organizačných úloh: prípravou a realizáciou výročných členských schôdzí ako aj prípravou hodnotenia aktivít JDS v roku 2022 na jednotlivých organizačných stupňoch. V pláne