O dare, ktorý teší

O dare, ktorý teší

25. okt. 2022 bol a aj ostane pre ZO JDS v Oščadnici slávnostným  dátumom Otvoreniaklubu dôchodcov, zatiaľ jediného na Kysuciach. Nádherné priestory, prerobené z hostinca, kompletné vybavenie cca pre 70 osôb + zdravot-nícke pomôcky, ako napr. masažné kreslo,  tlakomer, nymfodrenáž, biolampa, tablety a pod.Touto cestou ĎAKUJEME  starostovi obce Ing. Márianovi Plevkovi, obecnému zastupiteľ-stvu, projektovému manažerov i JUDr. Matejovi Šimašekovi, pracovníkom obecného úradu – všetkým, čo sa zaslúžili  o tieto krásne priestory  i o tento nezabudnuteľný deň. Ale

Rozlúčka s p. Antonom Jašicom

Rozlúčka s p. Antonom Jašicom

S hlbokým smútkom sa po tieto dni lúčime s dobrým priateľom, zakladajúcim členom a funkcionárom  ústredia JDS i KO JDS Bratislava. Ing. Anton Jašica bol po celý svoj aktívny život úspešný a spoločensky angažovaný na všetkých pracovných postoch, ktoré zastával. Stál pri zrode a tvorbe štruktúr JDS  na celoslovenskej úrovni  i v rámci Bratislavského kraja. V rokoch 2 000 – 2016 bol podpredsedom