Medzinárodný deň žien

Milé dámy, členky JDS,  dovoľte pozdraviť Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, krásneho tradičného jarného sviatku a poďakovať Vám za krásu, lásku a porozumenie, ktoré denne okolo seba rozdávate. Ostaňte i naďalej plné vnútornej sily a optimizmu abuďte tak oporou celej našej spoločnosti.     8. marca 2023        

Tlačová konferencia JDS z 28. februára 2023

Tlačová konferencia JDS z 28. februára 2023

28. februára 2023 zvolalo ústredie JDS v spolupráci s Inštitútom pre výskum sociálno-ekonomických rizík tlačovú konferenciu na tému „Seniori a ZŤP v chudobe po tohtoročnom zvyšovaní dôchodkov“, aby sa na nej prezentovali viaceré závažné aktuálne témy. Predseda JDS Michal Kotian pripomenul v úvode všetkých 6 požiadaviek z Petície JDS, ktorá bola s viac