Výzva občianskych predstaviteľov, seniorov, k predčasným parlamentným voľbám 2023: „Nadobúdame presvedčenie, že my, seniori, už nemáme rozhodovať o našej krajine“.

My, dolu podpísaní občiansky predstavitelia, so znepokojením sledujeme neustále sa zväčšujúce generačné rozdeľovanie spoločnosti – na mladých a starých. Máme pocit, že slovenskí seniori sa pred voľbami ešte viac dostávajú na okraj spoločnosti, pretože zrejme, ako voličský elektorát nevyhovujú moderným

SOŠV a JDS budú spoločne presadzovať športové a pohybové aktivity pre zdravie všetkých seniorov na Slovensku.

BRATISLAVA, 13. septembra 2013 – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) podpísali v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v bratislavskom Dome športu Memorandum o spolupráci. Memorandum prináša konkrétne spoločné  aktivity, najmä vytvorenie spoločného dlhodobého