SOŠV a JDS budú spoločne presadzovať športové a pohybové aktivity pre zdravie všetkých seniorov na Slovensku.

BRATISLAVA, 13. septembra 2013 – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) podpísali v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v bratislavskom Dome športu Memorandum o spolupráci. Memorandum prináša konkrétne spoločné  aktivity, najmä vytvorenie spoločného dlhodobého