Ústredie JDS, KO JDS Banská Bystrica, OO JDS Zvolen a  Mesto Zvolen s finančnou podporou MK SR pripravujú

20. jubilejný ročník obľúbeného podujatia JDS

Celoslovenská prehliadka seniorských speváckych a folklórnych súborov 2019 sa bude konať od 10:00 hod. 18. septembra 2019 v tamojšom Divadle J. Gregora Tajovského

Prehliadka je vrcholným podujatím, na ktorom sa predstavujú najúspešnejšie seniorské spevácke kolektívy JDS zo všetkých ôsmich krajov SR. Jej cieľom je rozvíjať ľudovú umeleckú činnosť, zachovávať poklady ľudovej hudobnej kultúry a propagovať ich v širokej občianskej verejnosti. Každý ročník tohto podujatia sa pripravuje vždy v inom meste, napr. ostatné predošlé ročníky sa konali v mestách: Trenčín, Žiar nad Hronom, Prešov, Pezinok, Komárno.

Každá KO JDS deleguje 1 súbor, vybraný na krajskej prehliadke s počtom členov 20 (vrátane vedúceho súboru a hudobného doprovodu). Trvanie vystúpenia súboru – max. 10 minút.

Súbor Teplanka z Trenčianskej Teplej na 15. ročníku Prehliadky v Trenčíne
Záverečné hodnotenie 18. ročníka Prehliadky v Pezinku
Súbor Ubľanka z Uble – Prešovský kraj – meral do Komárna na 19. ročník Prehliadky najdlhšiu cestu až zo slovensko-ukrajinskej hranice

A ktoré súbory prídu na 20.ročník? Opäť to budú víťazi krajských Prehliadok 2019. Mesto Zvolen ich privíta s otvorenou náručou.

20. jubilejný ročník obľúbeného podujatia JDS