sa konali pod záštitou Štátneho tajomníka MV SR Ing. Rudolfa Urbanoviča, predsedníčky VÚC ŽILINA Ing. Eriky Jurínovej a primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča PhD.  13. – 15. 08. 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Hlavnými organizátormi boli:  KO JDS Žilina a OO JDS Liptovský Mikuláš,   Olympijský klub Liptova a Centrum voľného času Liptovský Mikuláš.

Riaditeľom Hier bol Ing. Ján Lipianský PhD, predseda JDS a výkonným riaditeľom ŠH: Dr. Michal Kotian, predseda KO JDS Žilina.

Miesto konania: Stredná odborná škola polytechnická, ulica Demänovská č. 669, Liptovský Mikuláš a športový areál Obchodnej akadémie Nábrežie K. Petroviča č. 1571. 

Otvorenie CSŠH sa konalo kvôli dažďu v spoločenskej sále Obchodnej akadémie na Nábreží K. Petroviča v Liptovskom Mikuláši.

Zaznela báseň Andreja Plávku Liptovské pastorále, ľudová pieseň v podaní mužskej speváckej skupiny z Bobrovca a tanečná skupina Poludnica zo Závažnej Poruby doplnila kultúrny program tanečnou scénkou na motívy piesne Maľovaný džbánok. 

Po slávnostných príhovoroch viacerých hostí otvoril ŠH predseda JDS  Ing. J. Lipiansky. Odznel tradične sľub za športovcov i rozhodcov a za domácich organizátorov ŠH srdečne všetkých privítal a poprial „športové šťastie“ predseda KO JDS Žilina Dr. Michal Kotian. 

Súťažilo sa v daždi aj v športovej hale. Celkom sa do športového zápolenia prihlásilo 147 seniorov v 9 družstvách, osem zo všetkých KO JDS a jedno z družobného Moravsko-slezského kraja (z ČR).  Rozhodcovský kolektív pod vedením hlavného rozhodcu CSŠH PhDr. Romana Králika dohliadal na priebeh všetkých súťaží. Zaznamenali výborné športové výkony aj prvenstvá súťažiacich. Každý športovec/športovkyňa mohli súťažiť v 3 disciplí-nach, a tak počet štartujúcich narástol na 358. Organizačnými vedúcimi celých XXII. CŠH boli manželia Bubelínyoví. 

Druhý večer spoločného stretnutia seniorov na ŠH bol v znamení hodnotení a blahoželaní za výborný športový výkon. Celkom bolo udelených 42 zlatých medailí, počet strieborných a bronzových bol ešte väčší.

Na organizácii CSŠH sa podielali mnohí funkcionári KO JDS Žilina, OO JDS a ZO JDS Liptovský Mikuláš aj odborní pracovníci nielen z rezortu školstva. 

Prezencia kvôli ubytovaniu a strave.
O spracovanie výsledkových listín a tlač diplomov sa starali manželia Bubelínyoví.
Nechýbal ani televízny štáb z obľúbenej relácie Generácia.

22. ročník obľúbených Celoslovenských športových hier splnil svoje poslanie aj napriek sťaženým poveternostným podmienkam. Tie sa na tretí deň zlepšili, a tak turistická časť Hier, pod názvom Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského, ktorej cieľom bol nádherný výhľad z Chopku na okolitý kraj, bola pôsobivým a dôstojným zakončenímtohto športovo- turistického podujatia.

Organizátorompodujatia patrí veľká vďaka a všetkým zúčastneným športovcom obdiv za ich životnú vitalitu a telesnú zdatnosť. Víťazom súťaží BLAHOŽELÁME!      -red.-

XXII. Celoslovenské športové hry JDS, Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského 2019