Solčany neďaleko Topoľčian privítali 24. augusta najprv vo svojom farskom kostole a potom aj v rozľahlom a pekne vyzdobenom Dome kultúry účastníkov krajskej prehliadky speváckych súborov JDS, ktorá nesie v Nitrianskom samosprávnom kraji priliehavé pomenovanie SPEVY DOMOVA. Záštitu nad podujatím prevzal Doc. Ing. Milan Belica, PhD, predseda NSK a Ing. Juraj Soboňa, starosta hostiteľskej obce. Na organizácii Prehliadky sa veľmi aktíne podieľalo predsedníctvo KO JDS Nitra aj OO JDS Topoľčany, ale hlavne miestna ZO JDS v Solčanoch pod vedením predsedníčky p. Albíny Adamcovej a tiež pracovníci Obecného úradu na čele s pánom starostom. 

Medzi hosťami podujatia nechýbali členovia ústredia JDS na čele s predsedom Ing. J. Lipianskym, ktorý odovzdal starostovi obce a súčasne poslancovi NR SR Ing. J. Soboňovi  Ďakovný list JDS za jeho aktivity v obci aj poslaneckú angažovanosť v prospech seniorov.

Podpredseda NSK Paed.Dr. Igor Éder pozdravil účastníkov Prehliadky, vyzdvihol veľkú kultúrno-spoločenskú angažovanosť seniorov v celom kraji a poďakoval sa za ňu členom a funkcionárom KO JDS Nitra na čele s predsedníčkou Mgr. Annou Oťapkovou.

Každé z vystúpení ôsmich zúčastnených súborov zaujalo svojráznym výberom piesní, dynamikou prednesu aj vizuálnym dojmom. Účinkovali súbory: KONVALINKA z obce Svätý Peter, HRON z Hronských Kľačian, IVANčANKA z Ivanky pri Nitre, NOVOZÁMOCKÍ SENIORI z Nových Zámkov, ZÚGOVANKA z obce Močenok, NÁDEJ z Topoľčian, SĽAŽIANKA zo Sľažian a LIŠŇANKA z hostiteľskej obce Solčany. 

Bodbou za všetkými vystúpeniami bol prednes známej piesne Zahučali hory, ale s upraveným textom. Spoločne ho odspievali všetci účinkujúci. Bol to obraz, ktorý vháňal slzy do očí a hladkal srdcia.

Celý priebeh prehliadky pod výrečným názvom Spevy domova vďaka pohostinnej náruči obce Solčany aj vďaka hodnotným vystúpeniam všetkých zúčastnených súborov bol doslova kultúrno-spoločenským sviatkom. Poďakovanie zaň patrí celému širokému zázemiu organizátorov, podporovateľov aj donátorov. -red.-

V znamení priateľstva, pohostinstva a pesničiek