dá sa použiť aj názov Veselá vyhliadková plavba po Dunaji na príjemný výlet, ktorý  seniorom  z mestskej časti Bratislava – Ružinov objednali v spolupráci s OO JDS BA II starosta MČ Ing. Martin Chren spolu s vicestarostom Ing. Michalom Gašajom na 11. septembra 2019.  Na výletnú loď Martin krátko pred 9:00 hodinou nastúpilo cca 120 seniorov, aby sa počas plavby pri malom občerstvení dozvedeli veľa zaujímavých informácií o Dunaji, ale aj významnej galérii Danubiana.

Viacerí seniori privítali aj využili možnosť pozhovárať sa s pp. starostom aj vicestarostom, ale aj so zástupcami JDS, členmi jej ústredia. Veď je mnoho tém, ktoré stoja za spoločnú reč.

Výletníkom prialo počasie, a tak pohľad na rieku, ako sa šíri do rozsiahlej priehrady pri Čuňove, bol skutočne fascinujúci. Mnohých prekvapilo aj vkusne upravené okolie Danubiany s mnohými sochárskymi dielami osadenými priamo v exteriéri. 

A samotná galéria? Jej architektúra, rozľahlosť výstavných siení aj expozícia rozmerných výtvarných diel od mnohých významných nielen slovenských výtvarníkov podaktorých prekvapila, iných nadchla, rozhodne všetkým účastníkom výletu sa prihovorila svojskou rečou a navodila nevšedné zážitky. 

Prihováralo sa aj jej prostredie – na jednej strane precízna parková úprava okolia galérie, na druhej strane mohutná rieka Dunaj so skalnatými či stromami aj šachorinou porastenými brehmi a nad tým všetkým belasá obloha, len kde-tu ozdobená bielymi obláčikmi. 

Aj spätná plavba do Bratislavy mala svoje bonusy – najprv chutný guľáš a potom až po pristátie v osobnom prístave hudobné vystúpenie country kapely OuKeY pod vedením Ivana Terry Zemana.

A tak sa spievalo i tancovalo, bol čas aj na vzájomné rozhory či bezprostredné pozorovanie samotnej rieky a okolitej prírody. 

Keď loď Martin zakotvila v osobnom prístave a členovia jej posádky galantne opäť pomohli mnohým seniorkám vystúpiť na prístavné mólo, mnohohlasné úprimné poďakovanie smerovalo k iniciátorom a organizátorom výletu, tiež k posádke lode a hudobnej skupine OK.   Veď to bol deň plný príjemných zážitkov. red. –

Na rozlúčku s letom…