Ako sa stať členom JDS

V JDS sa združujú občania staršieho veku, dôchodcovia bez rozdielu národnosti,  politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Členmi Jednoty sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS. Cieľom je pomáhať pri príprave občanov na život … Čítať ďalej Ako sa stať členom JDS