Dokonca priamo pod správou MŠVVaŠ SR na čele s pani ministerkou JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD. Prečo nie, ak ide iba o nácvik zdravej chôdze známej pod názvom NORDIC WALKING (N.W.).

Naozaj bolo takéto podujatie 1. októbra 2019 predpoludním v priestoroch Parku na Pekníkovej ul. v bratislavskej mestskej časti Dúbravka a zvedavými usilovnými žiakmi boli miestni  seniori. Medzi pozvanými nechýbala ani delegácia z ústredia JDS, vedená predsedom Ing. J. Lipianskym.  

Štyri tamojšie denné centrá seniorov reagovali na Pilotný projekt MŠVVaŠ SR zameraný na podporu pohybových aktivít seniorov a zabezpečili hojnú účasť zo svojich radov aj zo základných organizácií JDS. Hlavnou náplňou podujatia bol skutočne nácvik všestranného využitia palíc N.W., ale pridal sa aj turnaj v petanfu a stolnom tenise. Pre tieto obľúbené oddychové športy sú v dúbravčianskom parku vytvorené veľmi dobré podmienky.

Stretnutie pracovníkov ministerstva a seniorov z Dúbravky otvorila príhovorom pani misnisterka a v jeho závere odovzdala všetkým 4 denným centrám popri príležitostných reklamných predmetoch aj príhodné športové darčeky: 40 párov palíc N.W., 4 sady pomôcok na petang a 4 sady náradia na stolný tenis.  

Sady palíc sa vzápätí aj využili, lebo dve profesionálne inštruktorky N.W. hneď po oficiálnej časti stretnutia začali s výcvikom: „Najprv správne držanie palíc, potom …“ 

Kto nemal palice mohol sa venovať petangu alebo stolnému tenisu, alebo si zájsť do mobilnej otvorenej „ordinácie“ Národného športového centra a dať si odmerať tlak, hladinu cholesteru aj cukru v krvi. 

My sme si chvíľu posedeli s koordinátorkou Rady seniorov pri MÚ v Dúbravke pani Zuzanou Markovou, aby sme sa dozvedeli viac o aktivitách v miestnych DC aj o dobrej spolupráci medzi nimi a ZO JDS. „Kde je dobrá vôľa, vzájomné pochopenie a konkrétna práca, tam sú aj výsledky a spokojnosť našich seniorov,“ uzavrela náš krátky rozhovor a pobrala sa za ďalšími organizačnými povinnosťami.

Mali sme šťastie aj na niekoľko viet so starostom MČ BA Dúbravka RNDr. Martinom Zaťovičom, ktorý nám o.i. povedal:„Obdivujem našich seniorov, koľko je v nich záujmu aj energie. Nikdy nestoja bokom pri občianskych aktivitách, ba častokrát sú príkladom pre mladých. Rád ich podporujem v ich aktivitách…“

Výcvik zdravej chôdze sa medzičasom presunul na rozsiahly trávnik a naberal na obrátkach. Medzi frekventantami kurzu sa dalo zahliadnúť aj pani ministerku – veď niekedy je najlepšia vlastná skúsenosť a vlastný príklad, hoci aj s bonusom zdravej turistickej chôdze.

Seniorom z BA Dúbravka sa prvé októbrové predpoludnie veru nadmieru páčilo a za športové darčeky do DC úprimne ďakujú.

-red.-

Môže byť škola 1-dňová?