sa uskutočnil 4. a 5. októbra 2017 v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia. Na jeho organizácii participovali: Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a mesto Revúca.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave, kde ich privítal primátor Milan Kolesár, a v priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia posadili pamätnú lipu. Na ceste spoznávania Revúcej a okolia seniorov sprevádzali hostitelia – primátorka mesta Eva Cireňová a predsedníčka Okresnej organizácie JDS Revúca Zuzana Homoliaková s členmi predsedníctva okresnej organizácie.

 

V priestoroch rekreačného strediska Hrádok – Magnezit bolo pre účastníkov podujatia pripravené výborné ubytovanie aj večera. Po nej sa uskutočnilo stretnutie s dvomi seniorskými súbormi: ÚSVITom z Revúcej a súborom POĽAN z Muránskej Dlhej Lúky. V priebehu družného večera pribudli k piesňam oboch súborov bezprostredné recitačné vstupy viacerých účastníkov prehliadky.
5. 10. 2017 sa konala samotná prehliadka v priestoroch Múzea za prítomnosti početného publika aj zástupcov orgánov mestskej i okresnej samosprávy. Recitátorov zo všetkých krajov SR prišli podporiť poslanec NR SR Michal Bagačka a poslanci BBSK Jaroslav Demian a Ján Šeševička. Organizačný výbor, vedený predsedníčkou OO JDS Z. Homoliakovou, zabezpečil priebeh prehliadky, ako predtým jej sprievodné podujatia, na vysokej spoločenskej úrovni.

 

Medzi účastníkmi prehliadky bol aj zástupca miestnej ZO JDS p. Juraj Kochjar, ktorý bol voľakedy študentom a neskôr učiteľom na revúckom gymnáziu.
Prehliadku otvoril podpredseda JDS PhDr. Alojz Luknár. Súčasťou uvítania bolo brilantné vystúpenie spevokolu QUIRIN pri ZUŠ Revúca a prednes básne Jána Smreka Iba oči v podaní moderátora programu Juraja Genčanského. Navodená atmosféra potom priala všetkým účastníkom prehliadky.
S vlastnou tvorbou sa predstavilo 8 seniorov, ukážky z prózy prednieslo 5 recitátoriek a s poéziou autorov 20. storočia vystúpilo 9 účastníkov. Trojčlenná hodnotiaca porota, v ktorej boli Mgr. D. Luknárová, Mgr. Ľ. Lacjaková a Mgr. V. Oravec, slovami predsedníčky vyjadrila v závere prehliadky uznanie a vďaku za skvelý výber prezentovaných ukážok ako aj pozoruhodné a citovo sugestívne prednesy.

 

Vďakou pre účastníkov Kukučínovej Revúcej boli nádherné diplomy ilustrované revúckym výtvarníkom – seniorom p. V. Blanárom a upomienkové darčeky mesta Revúcej.

Po spoločnom obede, kde sa s účastníkmi prehliadky rozlúčila primátorka Revúcej MVDr. Eva Cireňová a predseda KO JDS B. Bystrica J. Hlaváč, tlmočila slová vďaky za všetkých účastníkov predsedníčka KO JDS Bratislava Ž. Lomnická a za ústredie JDS podpredseda pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. A. Luknár.

Priebeh podujatia sledovali a zaznamenali: mestské i okresné masmédia, Revúcke listy ( viď príloha) i tvorivá skupina televíznej relácie Generácia. Podrobnú reportáž priniesol tiež časopis 3.VEK vo svojom 5. čísle.

 

Ú – JDS

4. ročník celoslovenskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov „Kukučínova Revúca 2017“