piaty ročník – výstava sa konala v dňoch 12.-14. októbra 2017 na výstavisku Expo Center a. s. Trenčín súčasne s výstavou ovocia, zeleniny a potrieb pre záhradkárov i včelárov, tiež farmárskych produktov JAHRADA s podporou Ministerstva kultúry SR. Popri Ústredí JDS boli hlavnými organizátormi KO JDS Trenčín a OO JDS Ilava pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. Na výstavisku vládol čulý ruch a pracovná atmosféra už vo štvrtok 12. 10., kedy si jednotlivé kraje pripravovali svoje stánky. Na začiatku celkom rovnaké kóje získali v priebehu niekoľkých hodín jedinečný svojský vzhľad.

 

Slávnostné otvorenie prehliadky Zlaté ruky sa uskutočnilo ráno 13. októbra 2017 za prítomnosti nielen seniorov- vystavovateľov a členov predsedníctva JDS, ale aj širokej seniorskej verejnosti a tiež mnohým významných hostí. Boli medzi nimi: podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom Ing. J. Trstenský, primátor Dubnice nad Váhom Ing. J. Gašparík a Novej Dubnice Ing. P. Marušinec ako aj mnohí ďalší. Prítomný bol aj riaditeľ výstaviska Ing . P. Hozlár. Milými hosťami boli štátny tajomník MZ SR prof. Stanislav Špánik a p. Ivan Švejna z Úradu MPSVaR SR. Príjemným prekvapením bola účasť hostí – seniorov z Brna.
Po otvorení výstavy a jej prehliadke boli prítomní seniori pozvaní do pavilónu č. 3, kde sa konala v poradí už šiesta konferencia KO JDS Trenčín „Za zdravý životný štýl seniorov“. Jej pracovnú časť otvorili príhovormi predseda JDS Ing. J. Lipiansky, z Ministerstva zdravotníctva SR prof. Špánik a Ivan Švejna z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odpovedali aj na otázky prítomných.

 

Nasledovala odborná prednáška PhDr. L. Mičíkovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému „ Ľudský mozog a pamäť“. Témou druhej prednášky MUDr. A. Béderovej, CSc. z Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave boli „Najdiskutovanejšie fakty a mýty o zdravej výžive“.

 

V priestoroch výstaviska sa ponúkalo viacero odborných prednášok i menšie diskusné kolá o zdravej výžive aj o rôznych záhradkárskych témach, stačilo len pristaviť sa, vypočuť si aj sa zamiešať do debaty. Mnoho debát a rozhovorov sa ozývalo aj pri našich stánkoch Zlatých rúk, lebo ponuka výtvarných aj remeselných techník bola početná a rôznorodá.
Členovia hudobnej skupiny Kantori neúnavne obveseľovali účastníkov podujatia po obidva večery a nemenej i návštevníkov výstavy počas jej trvania.

 

V sobotu 15. 10. opäť pripomínalo výstavisko veľký včelí úľ či mravenisko. Niekedy bol problém, pretlačiť sa medzi návštevníkmi, ak ste si chceli podebatovať s členmi tej – ktorej krajskej delegácie práve pri ich vystavených exponátoch.

 

Technika „macramé“

 

Pri stánku KO JDS Bratislava

 

Pani Matilda Danižová z Považskej Bystrice a jej krásne modely šiat, zhotovené technikou hačkovania. Vraj jej prvou prácou boli obliečky na perinky do kočíka pred takmer šesťdesiatimi rokmi a čoskoro aj prvé plesové šaty. Odvtedy uhačkovala veľa ženských aj detských šiat, ale aj oblečení pre bábiky. Jej modely boli na výstave veľkými predmetmi obdivu, ale aj odborných debát o vhodnom materiáli aj uplatnených technikách.

 

V stánku Prešovského kraja mnohých zaujali  miniatúry biblických výjavov, hlavne vianočných, vložených do polovičiek orechových škrupín, polovičky makovíc ako košíkov, maľované kraslice, zdobené medovníčky. Autormi toľkej krásy sú manželia Zdenka a Pavol Mitrovci z Belej nad Cirochou.
„Viete, my sa nenudíme a radi vymýšľame nielen pre našich z rodiny, ale aj pre iných milé darčeky. Napríklad zdobené medovníčky do detských domovov. Ženy z našej dediny nám pomôžu s pečením a my, hlavne manžel všetko pekne vyzdobíme. Nech majú deti radosť!“

 

V stánku Žilinského kraja pútala pozornosť návštevníkov kolekcia výrobkov z drôtu aj výrazné olejomaľby s motívmi kysuckej prírody a Kysučanov v krojoch. Ing. Vojtech Mahút z Rakovej je autorom umeleckých figurálnych kompozícií z drôtu a Mgr. Vladimír Šufliarsky z Korne prispel na výstavu kolekciou olejomalieb.
Celý priebeh podujatia sledovali a zaznamenali nielen okresné a krajské masmédia, ale aj tvorivá skupina televíznej relácie Generácia. Podrobnú reportáž aj komplexný prehľad dosiahnutých výsledkov priniesol časopis 3.VEK vo svojom 6. čísle.

Ú – JDS

Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2017“ – Trenčín