Mnohí sme sa stretli s vyúčtovacou faktúrou za elektrinu a plyn a nerozumeli sme jej. 

Pýtali sme sa sami seba, prečo tak draho platíme za elektrinu, plyn a za čo? 

Vyznať sa  v súčasnosti vo vyúčtovacích faktúrach je takmer nemožné. Preto som sa rozhodla pred pár rokmi naštudovať si energetickú legislatívu a prísť na to, ako porozumieť položkám vo vyúčtovacej faktúre. I napriek tomu, že mám právne vzdelanie, tak som sa „zahryzla“ do energetickej problematiky. 

Začala som si kontrolovať faktúry a naučila som sa, ako si napríklad môžem znížiť cenu elektriny a plynu výberom ich najlacnejšieho dodávateľa.  Ako som začala? Zistila som si typ ističa, ktorý si mám namontovať pri elektromere, aby som neplatila zbytočne za niečo, čo nespotrebujem. Pozrela som si ďalej distribučné poplatky a ako ich rozlíšim vo faktúre a vybrala som si jedného z 25 dodávateľov energií na Slovensku.   

Potom som si kontrolovala a porovnávala cenové rozhodnutia schvaľované štátnym úradom (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – URSO) s mojimi faktúrami každý rok a zistila som v mnohých prípadoch, že mám nesprávne fakturované ceny za celkovú dodávku elektriny a plynu vo faktúrach.

Napísala som niekoľko reklamácií dodávateľom, ale moje reklamácie mi zamietli. Nevzdala som sa.  Riešila som nakoniec svoje právo na súde a súd mi dal za pravdu. Odvtedy sa snažím pomáhať ľuďom, ktorí majú pochybnosti, či im dodávatelia elektriny a plynu správne vystavujú faktúry. Na požiadanie preverujem správnosť vyúčtovacích faktúr. Následne riešim reklamácie, či prípadne radím, ako si majú znížiť cenu za elektrinu a plyn, vrátane distribučných poplatkov.  

Oslovila som Jednotu dôchodcov na Slovensku (JDS) s ponukou na vytvorenie spoločného projektu pre členov JDS, kde by sme Vám na stretnutiach vysvetlili, ako jednoduchým spôsobom môžete, ako seniori, ušetriť na elektrine a plyne. Ako si môžete kontrolovať faktúry a na koho by ste sa mohli obrátiť pri kontrole svojich vyúčtovacích faktúr. JDS sa stotožnilo s týmto zaujímavým projektom a v najbližších týždňoch spolu pripravíme niekoľko pracovných stretnutí, kde by sme Vás oboznámili s možnosťou kontroly vyúčtovacích faktúr a poradenstva, ako si znížiť náklady na elektrinu a plyn.               

Pevne veríme, že túto možnosť kontroly faktúr uvítajú predovšetkým seniori, ktorí majú obmedzené finančné prostriedky. Cieľom projektu je zmierniť negatívny dopad na životnú úroveň seniorov s prihliadnutím aj na to, že od začiatku budúceho roka 2020 opätovne idú hore ceny elektriny aj plynu.

JUDr. Monika Jankovičová, expert na energetiku

PLATÍTE VYSOKÉ CENY ZA ELEKTRINU A PLYN. ČO S TÝM?