Dvadsiate Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov organizovalo ústredie JDS v úzkej spolupráci s KO JDS Trenčín v dňoch 15. – 17. augusta 2017. Tento športový sviatok sa v Trenčíne konal naposledy pred jedenástimi rokmi. Na tohtoročných športových hrách JDS sa zišlo dovedna 118 súťažiacich seniorov z celého Slovenska – za každý kraj po 16 účastníkov. Hlavným dejiskom sa stal areál Športového gymnázia v Trenčíne a telocvičňa Strednej umeleckej školy v Trenčíne, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Hry začali spoločným nástupom všetkých krajských športových družstiev, kde za prítomnosti početných hostí zložili športovci aj rozhodcovia slávnostný sľub.  Otvorenia Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov sa osobne zúčastnil aj predseda TSK Ing. J.Baška, podpredseda Richard Takáč, primátor mesta Trenčín Mgr. R. Rybníček  a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Oľga Nachtmannová. Župan neprišiel s prázdnymi rukami. Aktívnym a športovo zdatným seniorom daroval športové náradie aj basketbalovú loptu a nezabudol ani na symbolický šek, keďže TSK finančne podporil toto podujatie zo svojho dotačného systému. Hry slávnostne otvoril predseda JDS Ing. J. Lipiansky.
Rozbehli sa súťaže v stolnom tenise, hode plnou loptou aj v hode do basketbalového koša. Kolektív rozhodcov viedol po celý čas Mgr. I. Prokeš. Na doplnenie k súťažiam predvádzal Tibor Sklut a členovia jeho športovo-braného tímu prvky sebaobranného systému Kobukran.
Prvého dňa jubilejných Športových hier sa zúčastnili ako hostia aj manželka K. Vajnorského, prvého predsedu JDS, Mgr. Anna Vajnorská, PhDr. František Chmelár, čestný prezident OV SR, olympijský víťaz v boxe z roku 1952 Janko Zachara a ďalší.

 

Súčasťou otvorenia hier bolo aj prijatie predsedov KO JDS trenčianskym županom na pôde Úradu TSK. Druhá návšteva v stredu predpoludním smerovala do sídla Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl SR, kde seniorov v zastúpení generálmajora J. Jocha privítal zástupca veliteľa PS OS SR brigádny generál Karol Navrátil.

 

Po večeri a krátkom oddychu sa účastníci Hier zišli v spoločenskej sále internátu. Tajomníčka z ústredia JDS p. I.Gečevská rozdala delegáciám z krajov upomienkové predmety od jedného zo sponzorov ŠH – Poštovej banky, a.s. V oficiálnom programe večera účinkoval súbor Teplanka z neďalekej Trenčianskej Teplej.

 

Potom nasledovalo dekorovanie víťazov z odpoludňajších súťaží. Búrlivý potlesk sa ušiel aj najstarším účastníkom ŠH a k nemu darčekové koše od ďalšieho zo štedrých sponzorov – COOP Jednota, a.s. Prevzali si ich pp. Emília Badinská a Mgr. Mária Danková a ako najstarší účastník – p. Jozef Chalupa (nar. v r.1932).
Druhý deň podujatia športové súťaže pokračovali ľahkoatletickými aj branými disciplínami, naviac aj obľúbenými rekreačno-športovými disciplínami: kop loptou do malej bránky cez prekážku ( muži) a hod vaľkom do diaľky ( ženy).
V bazéne sa súťažilo vo viacerých plaveckých štýloch.

Hod granátom do diaľky aj na cieľ

 

Plávanie voľným štýlom – muži

 

Beh na 300 metrov – muži.

 

Súčasťou večerného programu bolo opäť vyhodnotenie , avšak nielen jednotlivcov, ale aj krajových športových družstiev. Majiteľom Putovného pohára Kamila Vajnorského sa s rozdielom len 4 bodov stal Trenčiansky kraj. Strieborné miesto patrí Žiline a bronzové Nitre. Pohár prevzala z rúk predsedu JDS predsedníčka KO JDS Trenčín A. Prokešová.

 

Tretí deň celoslovenského športovania seniorov tradične prináležal turistike. Vzhľadom na bohatstvo histórie mesta Trenčín viedla trasa turistiky po jeho najvýznamnejších pamiatkach vrátane nápisu na skale od starovekých Rimanov až po hrdé sídlo Matúša Čáka Trenčianskeho – hradný komplex.

 

Priebeh celého 3-dňového športovo-turistického stretnutia seniorov – členov JDS priaznivo umocňovalo krásne letné počasie a výborná družná atmosféra. Viacerí seniori – športovci sa zúčastnili už niekoľkých ročníkov tohto podujatia, a tak sa tešili aj zo vzájomných osobných priateľských stretnutí. Hostiteľská KO JDS Trenčín vytvorila pre Hry výborné podmienky aj prehľadnú organizáciu súťaží.
Celý priebeh podujatia sledovali a zaznamenali nielen okresné a krajské masmédia, ale aj tvorivá skupina televíznej relácie Generácia. Podrobnú reportáž aj komplexný prehľad dosiahnutých výsledkov priniesol časopis 3.VEK vo svojom 4. čísle.

Ú – JDS

XX. ročník Celoslovenských športových hier a turistického zrazu seniorov JDS – Memoriál Kamila Vajnorského Trenčín 2017