Výzva na predloženie ponuky na zákazku, ktorej výška dotácie od verejného obstarávateľa je nižšia ako 50%

Predmet zákazky: 

„Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“

dokument na stiahnutie

Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“