Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“

Výzva na predloženie ponuky na zákazku, ktorej výška dotácie od verejného obstarávateľa je nižšia ako 50% Predmet zákazky:  „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ dokument na stiahnutie Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“