Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD prijala dňa 29. októbra 2019 delegáciu JDS na čele s predsedom Ing J. Lipianskym.  Za ministerstvo zdravotníctva pani ministerku sprevádzali vedúca kancelárie p. Petra Halásová, hovorkyňa ministerstva, p. Zuzana Eliášová a riaditelia jednotlivých odborov ministerstva. Po privítaní predseda JDS poďakoval za pozvanie aj možnosť priamej diskusie o problémoch, ktoré ťažia nielen dôchodcov, ale aj pacientov a zdravotnícky personál v nemocniciach, ambulanciách prvého kontaktu i u špecialistov. Napriek skutočnosti, že stretnutie bolo pri slávnostnej príležitosti, diskusia o problémoch v tejto občianskej sfére bola vedená vecne, otvorene, kritický, ale korektne z obidvoch strán. Na záver členovia delegácie JDS pani ministerke poďakovali za prijatie a pani ministerka poďakovala za vecné pripomienky a podnety. 

Ing. Ján  Skyba, predseda KVV Trenčín

Prijatie u ministerky zdravotníctva SR malo slávnostnú aj pracovnú náplň