V aule Slovenskej technickej univerzity sa 5. 12. 2019 uskutočnilo slávnostné zasadanie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku pri príležitosti 25. výročia jej vzniku

Oplatí sa v tejto súvislosti pripomenúť, že: v súčasnosti existujú univerzity tretieho veku (UTV) po celom svete v rôznych hybridných formách, vychádzajúcich buď z francúzskeho alebo britského modelu francúzsky model seniorského vzdelávania vychádza z pôsobenia pri materskej univerzite a vyžaduje ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Hoci je … Čítať ďalej V aule Slovenskej technickej univerzity sa 5. 12. 2019 uskutočnilo slávnostné zasadanie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku pri príležitosti 25. výročia jej vzniku