Rezort školstva odštartoval hnutie na rozvoj pohybových aktivít starších ľudí, aby podporili ich aktívny život aj vo vyššom veku,“ povedala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. na stretnutiach so seniormi po celom Slovensku. „Slovensko má to špecifikum, že starnutie je pomerne intenzívne. Vlani sa prvýkrát stalo, že počet seniorov nad 65 rokov prevýšil počet detí do 14 rokov.“ 

Spoločenská skupina seniorov podľa ministerky školstva nadobúda obrovský význam, nielen ekonomický, ale aj spoločenský a sociálny. Rovnako má význam aj v oblasti fyzického a psychického zdravia či rozvoja a potenciálu krajiny. Na Slovensku je okolo 600.000 seniorov, ktorí sa po odchode do dôchodku nesocializujú a tých je potrebné priviesť naspäť do spoločnosti. Práve aktívny pohyb a šport je jednou z najlepších ciest. 

Lubyová doplnila: „Chceme sa na začiatku sústrediť na niekoľko vybraných disciplín, na ktorých môžeme demonštrovať pozitívne účinky na seniorov. Ide napríklad o chôdzu, nordic walking, jogu či plávanie.“

V Trenčianskom kraji sa uskutočnili dve takéto stretnutia 11. novembra  a  12. decembra 2019  pre seniorov JDS z Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Účastníci získali teoretické poznatky aj športové pomôcky. Je teraz na nás, aby boli čo najlepšie využívané.

Na záver nášho stretnutia vystúpila časť Speváckeho zboru slovenských učiteliek, ktorá umocnila dojmy všetkých účastníkov a navodila sviatočnú atmosféru. So želaním pokojných sviatkov sme sa rozchádzali domov. 

Chceme aj touto cestou poďakovať pani ministerke a jej realizačnému týmu za bohatú „predvianočnú nádielku“, prednášateľom ako aj pracovníkom Domova za ich úsilie a speváckemu zboru za emotívny záver našich stretnutí.  Verím, že účastníci oboch podujatí budú aktívne napomáhať pri uskutočňovaní tohto projektu.

Mgr. Anna Prokešová predsedníčka KO JDS Trenčín

Seniorský šport dostáva zelenú