Krásne a veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým členom JDS, ich rodinám i priateľom,               

praje Ústredie JDS.

Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov