Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov

              Krásne a veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým členom JDS, ich rodinám i priateľom,                praje Ústredie JDS. Krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov