XXI. Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov JDS, Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského

14.-16. 08. 2018 v kráľovskom meste Bardejov

Prešovský kraj

Celoslovenských ŠH 2018 sa zúčastnilo 152 súťažiacich športovcov z 8 krajov Slovenska a ako hostia boli prizvané: družstvo z Olomouca, Česká republika a družstvo z Gorlice, Poľská republika

Okrem športovcov sa zúčastnili  CŠH mnohí pozvaní hostia a domáci členovia ZO JDS, teda celkový počet účastníkov bol 270. Boli prítomní: členovia Ústredia JDS pod vedením predsedu Jána Lipianskeho, všetci 8 predsedovia KO JDS, Milan Taraba, podpredseda, zastupoval Radu seniorov Českej republiky, Milena Hesová, predsedníčka Krajskej rady seniorov Olomouckého kraja a Boleslav Bobola, predseda seniorov  z Gorlíc.

Na slávnostnom otvorení CŠH sa zúčastnili: štátny  tajomník MPSVaR Ivan Švejna, štátny tajomník MŠVVaŠ Peter Krajňák,  poslanci VÚC p. Ceľuch, p. Bochňa, riaditeľ Sociálnej poisťovne Viliam Potanovič, prednosta Okresného úradu v Bardejove Miroslav Bujda, predstavitelia mesta,  riaditeľ pobočky Poštovej banky Marek Rešetár, predsedovia OO JDS Prešovského kraja,  zástupcovia inštitúcií, starostovia obcí  a členovia JDS z okresu Bardejov.

Prevažná časť programu CŠH sa konala v školskom športovom areáli a v 2 telocvičniach  I. Základnej školy na Komenského ulici, kde boli pre súťaže vytvorené veľmi dobré podmienky. Súťažiaci aj rozhodcovia mali k dispozícii aj ďalšie potrebné školské priestory. Plavecké disciplíny sa realizovali  v Mestskej plavárni Bardejov na Wolkerovej ul. Účastníci CŠH boli ubytovaní v  hoteli ARTIN a v Študentskom domove Strednej priemyselnej školy stavebnej, kde bolo všetkým poskytnuté aj stravovanie.

Jednotlivé športové súťažné disciplíny rozhodovali odborníci z radov učiteľov telesnej výchovy z mestských ZŠ Bardejova. Súťažilo sa v týchto disciplínach:

– beh na 50 m / ženy,

– beh na 50 m / muži

– chôdza s paličkami / muži aj ženy

– vrh guľou / muži

– hod kriketovou loptičkou / ženy

– hod lopty do basketbalového koša / muži aj ženy

– hod granátom do diaľky aj na cieľ / muži aj ženy

– kop do bránky

– šach

– stolný tenis

– streľba zo vzduchovky

– plávanie voľný spôsob / muži aj ženy

– plávanie prsia / muži aj ženy.

Športovci boli rozdelení do 4 kategórií podľa veku, osobitne ženy aj muži. Zvládnuť túto situáciu bolo organizačne náročné, lebo účastníci hier mohli súťažiť až v 3 disciplínach. Bodové hodnotenie pre konečné hodnotenie krajových družstiev prináležalo 1.- 4. miestu.

Poradie krajov podľa bodového zisku:

1. KO JDS Trenčín – 104  bodov

2. KO JDS Banská Bystrica – 100  bodov

3. KO JDS Žilina –  93  bodov

4. KO JDS Bratislava –  79 bodov

5. KO JDS Nitra –  72 bodov

6. KO JDS Trnava –  68 bodov

7. KO JDS Prešov –  66 bodov

8. KO JDS Košice –  37  bodov

9. Seniori z Gorlíc –  18 bodov

9. Krajská rada seniorov Olomouc –  15 bodov

Celkovo sa súťažilo v 62 vekových skupinách aj členení: muži / ženy a bolo pridelených 652 bodov. Pripravených bolo 200 medailí, rozdaných 183.

Najúspešnejšie športovkyne:

1.  Valéria Surovičová – Trenčín

2.  Anna Hancová – Prešov

3.  Halka Hotová – Bratislava

Najúspešnejší športovci:

1.  Ľubomír Tužinský – Žilina

2.  Milan Gerát – Žilina

3.  Jozef Sekereš – B.Bystrica

Najstarší účastníci – športovci

Emília Badinská – Trenčín

František Hajko – Bratislava

Najúspešnejší zahraniční športovci:

1. Ľubomír Faltus – Olomouc

2. Lucie Búbelová – Olomouc

3. Janina Orlecka – Gorlice

V prvý deň večer sa konalo vyhodnotenie už uskutočnených súťaží v športovej hale Mier. Súčasťou večera bol bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili viaceré súbory a jednotlivci z okresu Bardejov.

2. časť vyhodnotenia jednotlivcov aj celkového skóre krajových družstiev sa konali 15. 08. večer v jedálni Hotelovej akadémie J. Andraščíka. Poštová banka odmenila najstarších účastníkov darčekovými košmi, ktoré im odovzdal riaditeľ pobočky Poštovej banky v Bardejove p. Marek Rešetár. Nakoľko cieľom tohto podujatia nebol iba šport, ale tiež stretnutia priateľov, známych aj výmena skúseností z činnosti JDS, po vyhodnotení súťaží pokračovalo spoločenské stretnutie, ku ktorému hrala hudobná skupina TRIO a o občerstvenie sa postarala firma  FM – Katering p. Mihaľa a jeho kolektív. 

Tretí deň čakali na účastníkov ponuky turistických trás. Najväčší záujem bol o prehliadku mesta Bardejov, potom to boli Bardejovské Kúpele a drevený kostolík v Hervartove.

Po návrate z turistiky sa účastníci naobedovali, rozlúčili a odcestovali do svojich domovov.

Podľa vyjadrenia mnohých účastníkov aj ich zápisov do kroniky OO JDS odnášali si z celého 3-dňového športovo-turistického podujatia aj z pobytu v meste Bardejov tie najkrajšie dojmy. Vysoko ocenili ľudský prístup celého kolektívu, ktorý sa o nich staral, aj perfektnú organizáciu početného a programovo náročného podujatia. Chválu si zaslúži aj ústretovosť školských pracovísk, ktoré vyšli organizátorom v ústrety napriek obdobiu veľkých školských prázdnin.

Najväčšia ťarcha prípravy aj organizačného zabezpečenia CŠH 2018 spočívala na vedení organizačného kolektívu: A. Petričová – predsedníčka, podpredsedovia: pp. Š. Eller, Marcinčinová, Guľová,  Hankovský  a ďalší…z KO JDS Prešov, OO JDS Bardejov, a ZO JDS z mesta i okolia Bardejova, začo im patrí veľká vďaka a uznanie.

XXI. Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov JDS, Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského 2018 splnili v hojnej miere svoje poslanie a zapíšu sa do histórie JDS veľkými písmenami.

 

Slávnostné otvorenie CŠH 2018 pre I. ZŠ na Komenského ul., Bardejov

Športové zápolenia sa odohrávali  v telocvičniach aj na športovom školskom ihrisku

Jedni skokom do bazéna, iní do ticha k šachovnici…

V kultúrnom programe sa tancovalo, hralo, spievalo vďaka domácim seniorom

Víťazi tohtoročných CŠH  2018 – Družstvo JDS z Trenčianskeho kraja

2. miesto KO JDS Banská Bystrica, 3. miesto – KO JDS Žilina

Blahoželáme!!!

 

Ústredie JDS

XXI. Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov JDS