Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.“ 

                                                                                    Miloš Kopecký

Táto múdra myšlienka naplno platí na nášho priateľa, obetavého človeka a dlhoročného predsedu MsO JDS v Poprade Mgr. Fabiána Gordiaka, ktorého život sa uzavrel 3. 1. 2020. 

Pán Gordiak ( nar. 9. 11. 1940 v dedinke  Brutovce v Levočských horách)  vyrastal v roľníckej rodine, ktorá mu dala základy pre jeho vzťah k prírode, ľuďom a práci.

Po ukončení SŠ v Levoči a Spišskej Novej Vsi pokračoval v štúdiu na Pedagogickom inštitúte v Košiciach – odbor matematika, fyzika a pracovné vyučovanie. Prácu učiteľa nesmierne miloval, považoval ju za svoje poslanie. V práci prejavil nielen pedagogické majstrovstvo a empatiu, ale aj výborné organizačné schopnosti. Preto zastával   post riaditeľa  ZŠ v Hranovnici a neskôr v Poprade. 

„Fabo“ ( tak ho familiárne oslovovali priatelia) bol  nesmierne aktívny, činorodý a medzi ľuďmi veľmi obľúbený. Angažoval sa všade tam, kde bola potrebná pomoc, ochota, organizovanie podujatí. Obetoval sa pre druhých nielen v rokoch aktívnej služby, ale aj po odchode do dôchodku.  

Pred 10 rokmi založil MsO JDS v meste Poprad, kde členská základňa počíta až 300 členov. Svojimi nápadmi zanechal v nej nezmazateľnú stopu pri organizovaní množstva kultúrnych a športových podujatí. Nezabudnuteľnou sa stala súťaž Babička Spiša. Zaslúžil sa o obnovenie družby medzi seniormi Popradu a Ústí nad Orlicí. Pre členov JDS MsO Poprad zabezpečoval kúpeľné liečby vo Vyšných Ružbachoch a Bardejove.

 Jeho láskou bola aj história a dejiny. Vykonal veľmi záslužnú prácu pre svoju rodnú obec, keď spracoval jej históriu pod názvom Brutovce – kronika slovom i obrazom. Spracoval aj históriu školstva v Brutovciach, Poprade – Spišskej Sobote a históriu hasičstva v Sp. Sobote formou bulletinov. Spracoval rodokmeň rodiny Gordiakovcov a zorganizoval ich stretnutie vo svojom rodisku.

Úžasný, múdry, energiou stále nabitý, tolerantný, citlivý, milujúci človek – do posledných chvíľ naplnený optimizmom plánoval nové akcie a podujatia. Žiaľ, koleso osudu to zvrátilo inak. Odišiel tíško a skromne, tak ako žil.

Milý náš Fabo, lúčime sa s Tebou v mene členov  JDS v okrese Poprad a Kežmarok.  Za vykonanú prácu v prospech nás, dôchodcov, Ti úprimne ďakujú nielen Tvoji blízki, ale aj členovia predsedníctva KO JDS Prešov a ústredia JDS.

Česť Tvojej svetlej pamiatke! 

Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.