Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Doplnok článku IV. Príručky funkcionára JDS, vydaného 29.05.2019 Ak organizácia alebo organizačná zložka JDS požiada o dotáciu alebo granty, musí mať pridelené IČO z Ministerstva vnútra SR. Pre jeho pridelenie vystaví organizácia : Žiadosť Základná organizácia  predloží žiadosť/ na predpísanom tlačive … Čítať ďalej Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO