Ministerka zdravotníctva predstavila riešenia v oblasti starostlivosti o seniorov

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa vo štvrtok, 25. októbra 2018 stretla so zástupcami JDS. V konštruktívnej debate predstavila riešenia a plánované kroky v oblasti starostlivosti o dlhodobo chorých, domácej starostlivosti a zdôraznila aj nevyhnutnosť a význam prevencie.  

Posilnenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti : Zvýšenie počtu doliečovacích lôžok, či posilnenie domácej a ošetrovateľskej starostlivosti. Starostlivosť o dlhodobo chorých je pre ministerstvo zdravotníctva jednou z priorít. „Mojou víziou je, aby sa nám v budúcnosti podarilo zvýšiť počet lôžok pre dlhodobo chorých a nastaviť systém financovania tak, aby bol dlhodobo udržateľný.  Druhým rozmerom je, aby ľudia mali adekvátnu liečbu aj v domácom prostredí, tieto podmienky by sme chceli posilniť práve prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Plánujeme pracovať aj na tom, aby sa zlepšili podmienky pre ľudí, ktorí sa starajú o dlhodobo chorého člena v domácom prostredí,“ povedala v úvode stretnutia pani ministerka A.Kalavská. 

„Oceňujeme niekoľkoročnú kvalitnú spoluprácu s ministerstvom zdravotníctva. Teší nás, že medzi aktuálne priority patrí oblasť domácej starostlivosti v rodinnom prostredí, takisto oceňujeme zameranie sa na lôžka pre dlhodobo chorých,“ podčiarkol za JDS predseda Ján Lipiansky.    

 

„Pracujeme na koncepte, ktorý bude prínosom pre seniorov. Je zameraný na dlhodobú a paliatívnu starostlivosť a takisto na mentálne zdravie. V blízkej budúcnosti budeme ešte o detailoch rokovať s vyššími územnými celkami, ako aj Združením miest a obcí Slovenska. Pracujeme tiež na samostatnej kapitole týkajúcej sa domácej paliatívnej starostlivosti, tak, aby sme zlepšili podmienky aj v oblasti pre dospelých. Plánujeme uviesť do praxe ošetrovné v dlhodobej starostlivosti a takisto ošetrovné v paliatívnej starostlivosti. Jednoducho vysvetlené – aby sa členovia rodiny mohli striedať pri opatere chorého a nemuseli stratiť prácu. Pracujeme tiež na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupoch v oblasti prevencie, ako aj na balíku skríningových programov. Odbornou komisiou schválené postupy sú už pri paliatívnej starostlivosti a geriatrii. Definujú napríklad komplexné geriatrické hodnotenia pre pacientov či krehkosť u geriatrického pacienta,“ opísal Jozef Šuvada, odborný garant MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy.  

 

„Téma prevencie rezonuje aj cez regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré prevádzkujú poradne zdravia. Vďaka informovanosti sa zlepšuje kvalita života vo vyššom veku,“ povedal riaditeľ Odboru verejného zdravotníctva, skríningu a prevencie MZ SR Tomáš Kúdela. 

 

Ministerstvo zdravotníctva myslí na seniorov aj v oblasti liekovej politiky. „Takmer polovica liekov z kategorizačného zoznamu je s doplatkom maximálne do jedného eura. S cieľom pomôcť najzraniteľnejším skupinám občanov sme zároveň upravili legislatívu týkajúcu sa tzv. ochranného limitu na doplatky. Od januára tohto roka sa ochranný limit týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,“ uzavrel generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR Peter Musil. 

Ďalšie stretnutie so zástupcami JDS sa na pôde rezortu zdravotníctva plánuje v novembri t.r.

Ústredie JDS

Ministerka zdravotníctva predstavila riešenia v oblasti starostlivosti o seniorov