Hodnotiť znamená aj podnecovať nové výzvy

V období, keď sa v základných organizáciách JDS popri hodnotení pravidelnej činnosti a plánovaní aktivít na rok 2020 pripomína aj 30. výročie založenia JDS. Občianskeho združenia na ochranu práv a oprávnených požiadaviek občanov SR – dôchodcov hlavne v sociálnej a zdravotnej oblasti, na spoluvytváranie priaznivých … Čítať ďalej Hodnotiť znamená aj podnecovať nové výzvy