Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov

„Zlaté ruky 2018“ v Trenčíne

Trojica jedinečných výstav na tradičnom trenčianskom výstavisku – fantastická ponuka!  Prehliadka ovocia, potrieb pre záhradkárov, včelárov a farmárskych produktov JAHRADA,  Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov Zlaté ruky 2018 a konferencia „Za zdravý životný štýl seniorov“  vytvorili spoločne hlavný program 7. ročníka výstavy potrieb pre seniorov s názvom SENIOR EXPO. A skutočne bolo čo pozerať, počúvať, obdivovať. 

Pre „Zlaté ruky“ to bol už šiesty ročník bohatej prezentácie umeleckej remeselnej aj výtvarnej tvorivosti seniorov z celého Slovenska. Už 11. októbra bolo vo výstavnom pavilóne veľmi živo – prázdny priestor stánkov sa pomaly premieňal na „malé kráľovstvá krásy, fantázie a zručnosti“. 

   

Podvečer už boli všetky stánky „ako lusk!“ Na ich aranžérov na čele s predsedami KO JDS čakala v penzióne Na Sihoti chutná večera a po nej príjemná večerná prechádzka po vynovenom a vysvietenom trenčianskom námestí. Veru, má sa Trenčín čím chváliť!

12. október 2018 začínal slávnostným programom – postupným otvorením výstav. Za prítomnosti Ing. J. Bašku, predsedu TSK, MUDr. J. Ridoška PhD., MBA,  štátneho tajomníka MZ SR, Ing. P. Hozlára, gen. riaď. Výstaviska Expo Center, Mgr. R. Rybníčka, primátora mesta Trenčín, Ing. P. Marušinca, primátora mesta Nová Dubnica, Ing. D. Šťastnej, prednostky  OÚ Ilava a ďalších bola ako prvá otvorená práve výstava Zlaté ruky 2018.

Nebolo jednoduché predierať sa pomedzi desiatky, ba stovky návštevníkov, ktorí zaplnili celý priestor pavilónu. Seniori aj mladší diváci z Trenčína a okolia, ale tiež z Bratislavy, Nitry, Prievidze, od Žiliny i z Moravy prechádzali od stánku k stánku a pomedzi nich sa prepletali aj hlúčiky študentov, detí zo Zlatoviec, dokonca v reflexných vestách i malí škôlkári. Každý si našiel niečo na obdiv.

Kým sa v hlavnom pavilóne práve otvárala výstava JAHRADA, mnohí seniori – členovia JDS zapĺňali prednáškovú sieň v ďalšom pavilóne, lebo si nechceli dať ujsť sériu prednášok pod spoločným názvom „Za zdravý životný štýl seniorov“. Fundované prednášky MUDr. M. Šuchovej, PhD., PhDr. L. Mičíkovej aj B. Zábojníka všetkých zaujali.

Súčasťou tejto časti programu bolo odovzdanie ďakovných listov JDS za angažovanú prácu na rôznych úrovniach činnosti JDS viacerým funkcionárom aj aktivistom z KO JDS Trenčín. Medzi gratulantmi nechýbal predseda JDS Ing. Ján Lipiansky, ktorý sa všetkým účastníkom konferencie aj prihovoril.

Keď popoludní hlavný nápor návštevníkov trochu poľavil, sa o ich dobrú náladu sa svojím repertoárom pesničiek starala seniorská hudobná skupina Kantori pod vedením Mgr. J. Farkašovského a s uceleným pesničkovým programom vystúpila počas trvania výstavy Zlaté ruky 2018 aj folklórna skupina seniorov Teplanka z Trenčianskej Teplej. 

O delegácie z 8 krajov Slovenska, ktoré mali službu pri svojich stánkoch, sa starali seniorky zo základných organizácií JDS z Trenčína.

Ešte zopár pohľadov na vystavovanú krásu a šikovnosť „Zlatých rúk seniorov“, ako ich prezentovali jednotlivé KO JDS. Napr.:

 

KO JDS Banská Bystrica

  

  

Druhý spoločný večer v jedálni penziónu Na Sihoti sa niesol v slávnostnom i spoločenskom duchu. Podpredseda JDS pre kultúru a voľno časové aktivity A. Luknár spolu s predsedníčkou KO JDS Trenčín a súčasne aj organizačného štábu výstavy A. Prokešovou odovzdali všetkým ôsmim predsedom  KO JDS ďakovné listy a upomienkový darček. Záverečné poďakovanie za úspešnú organizáciu celého celoslovenského podujatia patrilo od všetkých prítomných aj ústredia JDS Mgr. Anne Prokešovej, predsedníctvu KO JDS Trenčín ako aj  MsO JDS v Trenčíne.                                                    A. Luknár,  foto D. Luknárová

Celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov „Zlaté ruky 2018“ v Trenčíne