pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku Medzinárodného dňa žien prijmite úprimné pozdravy od ústredia JDS. Prajeme Vám veľa  zdravia a osobnej pohody v kruhu rodiny i priateľov  a v aktivitách našej organizácie veľa dobrých nápadov aj tvorivú inšpiráciu. 

Predseda JDS Ján Lipiansky, 

podpredseda Augustín Ukropec,

podpredseda Alojz Luknár, 

predseda ÚRK Štefan Eller 

Milé členky JDS,