Milé členky a členovia JDS, priatelia!

Rok 2020. Vítali sme ho v znamení 30. výročia vzniku nášho občianskeho združenia, ale aj 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny s predstavou mnohých spoločných podujatí, vzájomných priateľských stretnutí aj rôznych ústretových krokov a dobrých skutkov v prospech nás, seniorov i širšej občianskej … Čítať ďalej Milé členky a členovia JDS, priatelia!