Sviatok umeleckého slova a 100-ročnice ČSR

Vyhodnotenie Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese seniorov

Bratislava 2018

5. ročník Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov sa konal v dňoch 18. a 19. októbra 2018 v Bratislave. 

Ako uviedol podpredseda JDS A. Luknár v moderátorskom vstupe, termín i miesto konania samotnej Prehliadky – Župný dom, reprezentačné priestory NR SR v Hlavnom meste SR – boli vybrané zámerne ako priliehavý príspevok JDS do rámca jubilejných osláv 100. výročia vzniku ČSR. 

Prehliadka sa konala pod záštitou predsedu NR SR JUDr. A. Danka, s finančnou dotáciou MK SR a za prítomnosti poslancov NR SR: predsedu  výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka a poslankyne NR SR, členky výboru NR SR pre sociálne veci  Magdalény Kuciaňovej, ktorá bola aj členkou hodnotiacej poroty. 

V úvode Prehliadky zazneli príhovory predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho ako aj predsedu Rady seniorov Českej republiky Dr, Z. Pernesa. V krátkom kultúrnom programe okrem hudobného vstupu (žiaci zo ZUŠ Daliborovo nám., BA) a eseje o živote od J. Gabena (v podaní p.J. Kakaša, BA) odzneli aj verše v českom jazyku v podaní podpredsedu Rady seniorov ČR Ing. M. Tarabu.

Podľa propozícií Prehliadky každú KO JDS zastupovali 3 nominanti z krajských prehliadok. Odborná porota aj početné publikum potleskom oceňovali obsahovú i umeleckú  úroveň prednesov.  

K celkovej úrovni podujatia výrazným dielom prispelo historicky aj architektúrou cenné prostredie Župného domu, hlavne priestory Sály Ústavy SR, kde sa samotná Prehliadka konala. 

Pre seniorov – recitátorov i predsedov KO JDS bol pripravený aj hodnotný sprievodný program, na jeho príprave a realizácii sa podieľali popri ústredí JDS ak KO JDS Bratislava a predovšetkým OO JDS BA Staré Mesto. 

18.10. 2018 v popoludňajších hodinách prijal účastníkov Prehliadky starosta MČ BA Staré Mesto p. R. Števčík a po veľmi srdečnej besede ich obdaril práve vydanou publikáciou o Bratislave „Frech K.“ 

Nasledovala prechádzka po Barokovej záhrade Bratislavského hradu a potom prehliadka jeho reprezentačných priestorov s podrobným odborných výkladom ( p. L. Kittlerová). 

Samotná prezentácia umeleckého prednesu seniorov mala veľmi pôsobivú interpretáciu autorských aj vlastných textov, v ktorých dominovali motívy lásky k životu, k človeku, ale aj k domovu. Znelo posolstvo k mieru, ľudskému pokroku aj úcty ku kultúrnym tradíciám. 

Všetkým recitujúcim seniorom odovzdali podpredseda JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. A. Luknár, predsedníčka KO JDS Bratislava Dr. A. Királyová a predsedníčka OO JDS a súčasne podpredsedníčka JDS p. V. Pokorná diplomy, kvety a upomienkové predmety. A. Luknár, foto: A.Holubanská, D. Luknárová

Sviatok umeleckého slova a 100-ročnice ČSR