Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“

Požadované služby:  Poskytnutie komplexných vydavateľských služieb pozostávajúcich z redakčného spracovania, editovania, jazykovej korektúry, grafického spracovania materiálov a článkov približne v jednomesačných intervaloch. Súčinnosť verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ dodá texty, podklady a materiály pre redakčné spracovanie časopisu spolu s objednávkou na jednotlivé čísla. Výzva na predloženie … Čítať ďalej Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“