Ani čas, ktorý uplynul od jej ukončenia, nezmaže hrôzu štatistík, koľko ľudských životov si vyžiadala.

Nech natrvalo ostane posolstvo prvého mierového dňa z mája roku 1945 živé a nástojčivé!

 „ Nemyslím na všetku biedu, ale na krásu, ktorá trvá…“ Anne Franková (1929 – 1945)

Mier pre sny detí!

Mier – muškát v okne spální,

Mier – márnotratne voňajúci bez,

v nás každú žilku zatopí

a potom v nej jak mlatom búši.

Nás rozjazvili zákopy

a mier nám prischol na dno duší!

A bude tam

a nevyrvú ho ničím.

(Oblohy obruč láme dym.)

Pod lampy hviezdy sa ako stožiar týčim,

na ústach s jazvou,

znamením:

MIER.    (Milan Rúfus: Teraz je máj)

S vďakou a úctou si pripomíname hrdinov II. svetovej vojny. S pietou a smútkom spomíname na jej obete.