S vďakou a úctou si pripomíname hrdinov II. svetovej vojny. S pietou a smútkom spomíname na jej obete.

Ani čas, ktorý uplynul od jej ukončenia, nezmaže hrôzu štatistík, koľko ľudských životov si vyžiadala. Nech natrvalo ostane posolstvo prvého mierového dňa z mája roku 1945 živé a nástojčivé!  „ Nemyslím na všetku biedu, ale na krásu, ktorá trvá…“ Anne Franková (1929 … Čítať ďalej S vďakou a úctou si pripomíname hrdinov II. svetovej vojny. S pietou a smútkom spomíname na jej obete.