Prekrásna matka!

Hoc´ sú už jej vlasy

strieborne lesklé,

predsa jej však neubudlo z krásy,

bo svetu dala krásnu dcéru.

A svet sa díva na obe

a kochá sa v ich podobe…    Ján Smrek

Máju patrí prívlastok – mesiac lásky. A láska? Dáva šancu vzniku nových životov a tvorbe rodinného hniezda. Miesta, ktoré nás uzemňuje a poskytuje pocit bezpečia. Je dobré, ak deťom jedného dňa – dostatočne pripraveným – umožní vzlietnuť a skúsiť silu vlastných krídel.  

V dospelosti nehovoríme často o mame, a predsa ju nosíme kdesi hlboko vo svojom srdci. Spája sa nám jej obraz s našimi najranejšími spomienkami. Lebo matky skutočne „štartujú“ životy svojich detí. Privádzajú ich na svet aj ho s ním zoznamujú – s láskou a nekonečnou trpezlivosťou vedú prvé detské kroky aj ich skutky. Dávajú základné vzory ľudského správania a otvárajú klenotnicu citov. Vedú svojich synov a dcéry  k samostatnosti, nezištne sa tešia z ich úspechov. Dobre, že vedia aj pohrešiť a naviesť na správnu cestu. 

Matky rozdávajú svoju lásku, a nečakajú ju späť. Vedia a učia svoje deti deliť sa o ňu, ale aj vždy nanovo ju hľadať či kriesiť. Lebo  tak je to správne – ľudský život potrebuje lásku. V našom seniorskom veku si to, vďaka mnohému prežitému, naplno uvedomujeme a z hĺbky srdca preciťujeme.

Milé dámy, mamky aj staré mamy! 

Prijmite aj touto formou úprimné poďakovanie a blahoželanie ku Dňu matiek ako výraz širokého spoločenského uznania. 

Členovia ústredia JDS

Milé staré mamy, mamy, členky Klubu seniorov!