V týchto májových dňoch oslavuje svoje krásne životné jubileum členka Predsedníctva JDS a predsedníčka KO JDS Bratislava

Mgr. Anna Királyová

z celého srdca Ti prajeme zdravie, osobnú aj rodinnú pohodu a veľa družných chvíľ v našom širokom seniorskom kruhu.

Predsedníctvo KO JDS Bratislava a členovia ústredia JDS

Svoj seniorský  život žijeme každodenne,

dúškami popíjame nápoj poznania.

Už sa neplašíme dažďa, slnka, zimy,

kde končí jedna cesta, iná sa otvára.

Tak život plynie a svet sa mení –

však stále platí  pravda odveká:

Kráčajúc denne po tejto zemi,

človek rád  stretáva  –  človeka…

Milá naša Anička,